Thời khóa biểu * K23S * Học kỳ 1 * Năm học 2019-2020

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 23 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020
Bắt đầu từ ngày 04/09/2019 - Tại 69/68 Đặng Thùy Trâm, P 13, Quận Bình Thạnh

Tải file về

K23S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG CHIỀU
Giờ 1: 7g00 - 7g50 Giờ 6: 13g00 - 13g50
Giờ 2: 7g55 - 8g45 Giờ 7: 13g55 - 14g45
Giờ 3: 8g50 -  9g40  Giờ 8: 14g50 - 15g40
Giờ 4: 9g45 - 10g35 Giờ 9: 15g45 - 16g35
Giờ 5: 10g40 - 11g30 Giờ 10: 16g40- 17g30
Giờ 11: 17g35 - 18g25

 


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang