Nghiên cứu khoa học của Giảng viên

Ngành đã thực hiện hơn 42 đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu kết quả từ khá trở lên, trong đó có 9 đề tài Quốc tế, 3 đề tài cấp nhà nước, 8 đề tài cấp bộ, 12 đề tài cấp Thành phố, 10 đề tài cấp trường.

 


Xem thêm: Nghiên cứu khoa học của Giảng viên (MT); Nghiên cứu Khoa học của sinh viên/học viên.


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang