Hội thảo - hội nghị - trao đổi học thuật

Tất cả các giảng viên được khuyến khích viết bài tham luận và tham gia các hội thảo, hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Khoa tự tổ chức và duy trình Chương trình Trao đổi Học thuật giữa giảng viên của Khoa với các chuyên gia trong và ngoài nước và tạo điều kiện cho học viên cao học, sinh viên đại học cùng tham gia.

Trong nhiều năm qua, Khoa luôn sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên các trường đại học trên thế giới đến làm việc và học tập tại Khoa, tổ chức các buổi trao đổi học thuật để cập nhật kiến thức và thông tin cho giảng viên và sinh viên. Các hoạt động cụ thể này như sau:

Năm 2001

 • Các giảng viên của Khoa tham dự International Workshop on Industry and Environment in Vietnam, trong khuôn khổ dự án REFINE, tổ chức ngày 20-21/4/2001 tại TP. HCM
 • Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Waste Expro: ”Solid Waste Management”, Chicago, Mỹ từ ngày 2-5/4/2001.
 • Tiếp nhận sinh viên Mathilde Kuper, từ Đại học Wageningen, làm nghiên cứu tại TP. HCM.

Năm 2002

 • Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự Workshop on “Anaerobic Wastewater Treatment Technologies for Environmental Protection”, AIT, Thái Lan, ngày 15-16/3/2002
 • Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự Annual Review workshop “Asian Regional Research Program on Environmental Technology”, tại Thái Lan, ngày 19-20/3/2002.
 • Trần Thị Mỹ Diệu tham dự ENRICH Conference “Managing the Environment in Developmental States: Asian Perspectives”, Bejing – P.R. China, ngày 26-27/9/2002.

Năm 2003

 • Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Nguyễn Thị Phương Loan tham dự INREP-AGITS Conference: “Environmental Governance in Asia: Regional Persectivies on Institutional and Industrial Transformations”, Thái Lan, 11/2003.
 • Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và ThS. Nguyễn Kim Thanh tham dự Biowaste Reuse Workshop in Shouth-East Asian Cities, Phan Thiet, ngày 22-23/8/2003.

Năm 2004

 • Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự Conference: “Wastewater Treatment and Nutrient Removal”, Bangkok, Thailand, tháng 2/2004.
 • Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu, TS. Lê Thị Kim Oanh, ThS. Nguyễn Kim Thanh tham dự 2bd International Conference & Workshop for Eco-Industrial Development” Bangkok, Thailand, ngày 7-12/3/2004.
 •  TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai, TS. Trần Thị Mỹ Diệu, TS. Nguyễn Trung Việt tham gia hội thảo và viết bài về “Chương trình nghiên cứu công nghệ môi trường của các nước Châu Á” được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8 – 10/11/20/04 và hội thảo tại Malaysia từ 25-27/11/2004. 
 •  TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự “Anaerobic Digestion Congress 2004”, Canada, tháng 9/2004.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự Solid Waste Management Conference”, Tây Ban Nha, tháng 9/2004.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Asian Regional Research Program on Environmental Technology “Wastewater and Hazardous Waste Treatment”, ngày 1-2/4/2004 tại TP. Hồ Chí Minh.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Annual Review Workshop “Asian Regional Research Program Environmental Technogy Phase II”, SIDA, Bangkok, Thailand, ngày 8-10/11/2004 tại SIDA, Bangkok, Thailand.

Năm 2005

 • Lý Khánh Tâm Thảo tham dự Hội thảo “Đô Thị Hóa Và Cuộc Sống Đô Thị Trong Tương Lai Ở Việt Nam: Bàn về không gian công cộng trong đô thị” và trình bày tham luận Không gian công cộng tại Tp. HCM: Hướng tái sinh bền vững do Viện kinh tế Tp. HCM và Trung tâm Toàn cầu hóa, Đại Học Hawaii – Mỹ tổ chức ngày 2 và 3/8/2005 tại Tp. HCM.
 • TS. Nguyễn Trung Việt và ThS. Lý Khánh Tâm Thảo tham gia hội thảo “Công Nghệ Môi Trường” tại Ấn Độ, 9-10 tháng 3 năm 2005.
 • Lê Thị Kim Oanh tham dự Hội thảo về “Xử lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung” vào tháng 6/2005 tại Rayong Thái Lan.
 • Các giảng viên của Khoa tham dự Training workshop on “Research of PhD. Students” giữa ba trường Đại học Bauhaus Weimar, Đức; Chulalongkorn, Thái Lan và Văn Lang, Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24-28/10/2005.

Năm 2006

 • Nguyễn Thị Phương Loan tham dự Workshop on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, ngày 10-12/1/2006;
 • Trong khuôn khổ cửa dự án “Tái sử dụng chất thải hữu cơ tại các thành phố Đông Nam Á” do Đại học Wageningen-Hà Lan, Trung tâm tư vấn chất thải WASTE-Hà Lan và Đại học Bauhaus Weimar, Đức cùng hợp tác với đại diện của các nước Châu Á như Đại học Philipin Los Banos-Philipin, Viện Công Nghệ Châu Á (AIT)-Thái Lan, Khoa Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường-Đại học dân lập Văn Lang-Việt Nam và Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường (CENTEMA)-Việt Nam thực hiện, Trung Tâm CENTEMA phối hợp với Khoa Công Nghệ & Quản Lý Môi Trường, ĐH Văn Lang đã tổ chức các hội thảo chuyên đề sau đây: (1) “ Các cơ chế, chính sách tái sử dụng chất thải hữu cơ từ chất thải rắn đô thị” đã được tổ chức tại phòng 203A Đại học dân lập Văn Lang vào 15/05/2006. (2) “Hệ Thống Thu Gom Rác Dân Lập” đã được tổ chức tại phòng 203A, Đại học  Văn Lang vào ngày 08/08/2006. (3) “Quản Lý Chất Lượng Phân Compost: Hiện trạng và giải pháp” vào ngày 09/08/2006.
 • Trong khuôn khổ dự án hợp tác đào tạo giữa 3 trường đại học: Chulalongkorn, Thái Lan – Weimar, Đức – Văn Lang, Việt Nam, Khoa đã cử ThS. Nguyễn Kim Thanh và 2 sinh viên lớp K9M (Lê Thành Văn Khoa và Hồ Thị Phương Châu) tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về: Công Nghệ Chôn Lấp tại Thái Lan, từ ngày 15-21 tháng 10 năm 2006.
 • TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự Regional Workshop on Environmental Technology, tại Bali, Indonosia, tháng 12/2006.

Năm 2008

 • TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự German-Vietnamese Workshop Low cost-decontamination strategies-experiences in Germany do VEPA Vietnam kết hợp với Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) – Đức tổ chức ngày 8/10/2008 tại TP. HCM. 
 •  ThS. Lý Khánh Tâm Thảo và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự HCMUARC/UEPP-VN Public lecture series “Climate change in Vietnam – Challenges for the Urban Development of HCMC Metropolitan Region” do Dr. Michael Waibel, Hamburg University, Germany trình bày ngày 16/10/2008, tại TP. HCM.
 •  TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự hội thảo “Sustainable sanitation and waste management in Bangladesh” do tổ chức Bangladesh association for social advancement (BASA) và tổ chức Practical action in Bangladesh phối hợp tổ chức tại Dhaka, Bangladesh ngày 14-19/11/2008.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự và trình bày tham luận “Conference on Sanitation options in the Asia-Pacific” do International Water Association tổ chức từ ngày 18-21/11/2008 tại Hà Nội.

Năm 2009

 • TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự Hội thảo Khởi động dự án ISSOWAMA, tại Thái Lan, tháng 2 năm 2009.
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự AIT Expert Seminar on ‘Nanotechnology competence development for next generation economic growth” (“Phát triển năng lực Công nghệ Nano đối với sự tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới”) do AIT-VN tổ chức ngày 20/5/2009 tại TP. HCM.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai tham dự Hội thảo Water Convention - Singapore International Water Week tại Singapore ngày 22-26/6/2009.
 •  TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự seminar “Vacuum sewage technology” ngày 25/6/2009 tại TP. HCM.
 • TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự hội thảo: “Growing throughknowing” do ĐH RMIT tổ chức ngày 10-11/7/2009.
 • TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự Conference on Building and Facilities Energy Efficiency Retrofit and Cost Savings do Clinton Climate Initiative và Sở TN&MT tổ chức ngày 16/7/2009 tại TP. HCM
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự hội thảo “the ISSUE 2 Assembly Meeting for the Program” tại Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt và Gouda, Hà Lan, ngày 20-26/9/2009.

Năm 2010

 • TS. Nguyễn Trung Việt và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Workshop on Public Private Partnership on Environmental Management (water – waste) do Sở Tài nguyên và Môi trường và VEOLIA tổ chức ngày 8/3/2010 tại TP. HCM.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và ThS. Nguyễn Kim Thanh tham dự Workshop on Water Resillience against Climate Change do Sở Tài nguyên và Môi trường và C40 & ARUP tổ chức ngày 12/5/2010 tại TP.HCM.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Nguyễn Thị Phương Loan, ThS. Nguyễn Kim Thanh và ThS. Nguyễn Kim Thanh tham dự Hội thảo giữa kỳ “dự án ISSOWAMA” tại Siem Riep, Campuchia, 3-6/5/2010.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và TS.Lê Thị Kim Oanh tham dự Hội thảo “Giới thiệu dự án hợp tác của chính quyền TP. Boras - Thụy Điển về Quản lý và xử lý chất thải đô thị” do Đại học Boras, Viện Công nghệ Châu Á – AIT và Đại học Bách Khoa tổ chức ngày 24/6/2010 tại TP. HCM.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Nguyễn Thị Phương Loan tham dự New Zealand Clean Technology Conference tổ chức ngày 29/7/2010 tại TP. HCM.
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Hội thảo South East Asia Partner in Science Expert meeting on Effects of Climage change & Urbanization on Infectious Diseases, ngày 29/6/2010 tại TP. HCM.
 •  TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự ISSOWAMA and ISWA Workshop tại Hamburg, Đức, tháng 10/2010.
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu và TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự Closing Workshop ISSUE 2 tại Schiekade 658, 3032 AK, Rotterdam, the Netherlands, ngày 30/11-2/12/2010.
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Workshop on “Application of Airlift Membrane Bioreactor (A-MBR) and Tertiary Treatment for Industrial Wastewater Treatment” do AIT and Polytechnic University, Department of Environment tổ chức ngày 21/12/2010 tại TP. HCM
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự Workshop on “Introduction of Up-flow Muti-Layer Bioreactor Technology for Wastewater Treatment” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Công ty ECODIGM, Hàn Quốc và Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa TP. HCM tổ chức ngày 6/5/2011 tại TP. HCM.
 •  ThS. Lý Khánh Tâm Thảo tham dự diễn đàn Thế giới lần thứ 2 về các thành phố và thích ứng với biến đổi khí hậu - "Resilient Cities 2011” tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, ngày 3-5/6/2011.
 •  TS. Lê Thị Kim Oanh tham dự ISSOWAMA Final Meeting tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 6-10/6/2011.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự Conference on “Waste Combustion Technology to Energy Recovery and Possibility to Apply in Vietnam” do Centre for Natural Resource and Environmental Studies, VNACONEX and Life Science Online Publishing tổ chức tại Hà Nội, ngày 30/6/2011.
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự Workshop on “Status of Solid Waste Management in Vietnam” do Vietnam Environmental Protection Agency tổ chức ngày 7/7/2011 tại TP. HCM.
 •  TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự International Seminar on “Sustainable Resource Management of Livestock and Poultry Wastes for Asian Small-scale Farmers” do National Institute of Animal Sciences (NIAS) and Food and Fertilizer Technology Center for the Aisa and Pacific Region (FFTC) tổ chức ngày 26-28/7/2011 tại TP. HCM
 •  TS. Nguyễn Trung Việt tham dự International Forum on Green-Tech and Management do Ministry of Education and Training tổ chức tại Đà Nẵng ngày 28-29/7/2011.
 • TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai và TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Workshop on "Measures for development of low carbon society in the cities of ASIA" do Kyushu University, Institute for Global Environmental Strategies and Faculty of Environment, Ho Chi Minh City University of Technology tổ chức ngày 12/8/2011 tại TP. HCM.
 • TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham dự và trình bày tại US Alumni Conference 2011: Making a Contribution in Vietnam do US Embassy and SEAMEO RETRAC tổ chức ngày 14/10/2011 tại TP. HCM

Năm 2011

 • Tiếp nhận và hướng dẫn 2 sinh viên từ Đại học Wageningen, Hà Lan gồm Mr. Anthonie Hogendoorn và Mr. Berend Jan Hendrik Maten, thực hiện đề tài: “Investigating waste management linked to agriculture: The case of pangasius fish farming, An Giang Province, Vietnam”, trong thời gian từ 1/3/2011-15/5/2011 tại khu vực nuôi cá Tra ở An Giang.
 • Tiếp nhận và hướng dẫn 3 sinh viên từ Đại học Công nghệ Đan Mạch gồm Ms. Kritine Jou Garci Cátillo, Ms. Ummu Gulsum Sển và Ms. Birgitte Raagaard Thomsen, thực hiện đề tài: “Sustainable production and consumption: the value chain of rice in Viet Nam”, trong thời gian từ 6/7-18/7/2011, tại Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 • Tổ chức trao đổi học thuật về Nghiên cứu về quản lý, tái chế chất thải tại TP. Hồ Chí Minh với đoàn gồm 12 sinh viên các chuyên ngành Khoa học Môi trường, Khoa học Xã hội, và Kỹ thuật Môi trường của Trường RMIT hay Viện Công nghệ Hoàng Gia Melbourne (The Royal Melbourne Institute of Technology University), ngày 28/6/2011.
 • TS. Trần Thị Mỹ Diệu tham gia World Learning Visitor Exchange Program, chủ đề Women’s role in sustainable development, từ ngày 23/8-10/9/2010 tại Washington D.C., Pensacola, Florida; Menesota, Minneapolis và San Fransico, California, Mỹ. Chương trình Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tài trợ.
 • Nguyễn Trung Việt, GVC. TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai và TS. Nguyễn Thị Phương Loan tham quan Phòng thí nghiệm WterHub-PUB, National University of Singapore và Nanyang Technology University, Singapore từ ngày 4-6/8/2011.
 • KTS. Lý Khánh Tâm Thảo tham dự Chương trình học bổng dành cho Chuyên gia cao cấp tại CHLB Đức - Chủ đề "Quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu" trong thời gian từ 10/5-10/6/2011.
 • KTS. Lý Khánh Tâm Thảo trình bày tham luận tại Diễn đàn Thế giới lần thứ 2 về các thành phố và thích ứng với biến đổi khí hậu - "Resilient Cities 2011" tại TP Bonn, CHLB Đức, trong thời gian từ 3-5/6/2011.

Năm 2012

 • Hợp tác với đại học Kyushu (Nhật) tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về “Thiết kế đô thị bền vững” cho sinh viên và giảng viên ngành môi trường, xây dựng và kiến trúc thuộc các trường đại học Văn Lang, đại học Kiến Trúc TPHCM, đại học Bách Khoa TPHCM trong thời gian từ 18/9/2012 đến 28/9/2012 tại TPHCM.
 • Trần Thị Mỹ Diệu và ThS. Lê Thị Kim Oanh làm việc với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và đại diện SWEDISH CENTEC VIETNAM vào chiều ngày 3/1/2012 về khả năng, phương thức hợp tác và triển khai dự án nghiên cứu “Energy Recovery from Biowaste in Ho Chi Minh City: a pilot-scale demonstration” tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 03/3/2012 Khoa (TS. Nguyễn Trung Việt, TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và ThS. Lê Thị Kim Oanh) làm việc với đoàn Đại học Nanyang về chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa Trung tâm NEWRI và Khoa.
 • Ngày 17/3/2012, TS. Trần Thị Mỹ Diệu làm việc với đại diện Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường Việt Nam – Thụy Việt Nam (Swedish CENTEC Vietnam) về tiến độ chuẩn bị dự án “Nghiên cứu thu hồi năng lượng từ chất thải hữu cơ: quy mô pilot”.
 • Ban chủ nhiệm Khoa làm việc với GS. TS. Karl Kluegel, Điều phối viên chuyên môn Ngành phát triển đô thị bền vững, Trường Đại học Việt Đức về khả năng liên kết nghiên cứu và đào tạo, ngày 26/7/2012.
 • ThS. L. T. K. Oanh và GVC. TS. T. T. M. Diệu đã viết đề cương Improving the use of ICTs in capacity building and teaching activies for Department of Environmental Technology and Management, Vang Lang Univeristy gởi Vietnam Development Information Center, Workbank in Viet Nam để xin kinh phí tài trợ theo chương trình the Vietnam Blended Learning Program, tháng 9/2012.
 • Trần Thị Mỹ Diệu tham gia viết đề cương dự án “WaterCycle – Towards adaptive water cycles - integrated assessment and management tools to contribute to sustainable water management through closing water and macro-nutrient cycles in urbanised deltas. Case studies in the Vietnamese Dong Nai (Ho Chi Minh City) and Dutch Rhine Meuse delta (Rotterdam)”, nộp NOW cùng với nhóm giảng viên Đại học Wageningen, Hà Lan.

Năm 2013

 • Lê Thị Kim Oanh trình bày chuyên đề “Status of Environmental Quality of Ho Chi Minh” cho nhóm sinh viên của Loyola University, Chicago, ngày 29/1/2013.
 • Trong thời gian từ ngày 11-21/3/2013 các giảng viên của Khoa đã đón tiếp, hỗ trợ nhóm giảng viên của Đại học Wageningen (gồm TS. Joost van Buuren, ThS. Astrid Hendriksen và ThS. Henk Aarts) khảo sát thực tế, tiếp xúc với các cơ quan chức năng và tổ chức hội thảo tham vấn cơ quan nhà nước cho dự án dự kiến trong tương lai.
 • Cùng với Công ty PA-ID GmbH, Đức và ABC solution GmbH & Co. KG, Đức hoàn tất đề cương “Development and construction of an efficient system for process heat and power generation from solar energy for homes and larger facilities” xin kinh phí từ Bộ Kinh tế Công nghệ Liên bang Đức (BMWi) để thực hiện nghiên cứu.
 • Các giảng viên của Khoa đang cùng với nhóm giảng viên Đại học Wageningen xây dựng đề cương “Sustainable Waste Chain: a case of Ho Chi Minh City” xin kinh phí thực hiện.
 • Các giảng viên của Khoa (TS. T. T. M. Diệu, TS. L. T. K. Oanh and ThS. N. K. Thanh) tiếp đoàn chuyên gia Nhật đến từ TP. Osaka và Tokyo (gồm Tetsuo Minoda, director of Osaka City Environmental Bureau; Hisashi Otokawa, manager Osaka Environmental Systems Sales Department; Dr. Kosuke Kawai, National Institute for Environmental Studies, Japan; Toru Yoshioka, Kazunori Oga, Ken Okubo, Migaghi from Hitachi Zosen Corporation, Kikuhura Juneya and Kazuhiro Nakaishi, Deputy Division Director of Environmental Engineering Division of EX Research Institute), ngày 12/6/2013 để trao đổi học thuật về lò đốt và phát điện.
 • Các giảng viên của Khoa (TS. N. T. Việt, TS. N. T. P. Loan, TS. L. T. K. Oanh, TS. P.T. Anh, TS. T. T. M. Diệu, ThS. L. M. Trường và ThS. T. T. Trang) tiếp Prof. Dr. Ir. Huub Rijnaarts và Dr. Joost van Buuren, ngày 15/6/2013 để trao đổi về cơ hội hợp tác thực hiện nghiên cứu về
 • Ngày 17/6/2013, các giảng viên của Khoa (TS. T. T. M. Diệu, TS. L. T. K. Oanh, TS. P. T. Anh and ThS. N. K. Thanh) đã tiếp đoàn Nhật (Mr. Miyagi, Mr. Kazuyyuki Hayama, Director of K. K. Satisfactory International Corporate Environmental Solutions; Mr. Goro Morita, general director of Hitachi Zosen Vietnam, Mr. Masanori Tsukahara, senior manager of Global business promotion department of Hitachi Zosen Corporation) để bàn bạc về khả năng triển khai nghiên cứu đánh giá khả năng thu hồi khí sinh học từ chất thải rắn chợ Bình Điền.
 • Binh Dien Whole Sale Market Kick off meeting on 6-9 August 2013 tổ chức tại ĐH Văn Lang. Thành phần đoàn Nhật gồm: (1) Mr. Taiyo Miyagi, Mr. Mamoru Kondo, Mr. Nguyen Phuc Thanh from Hitachi Zosen Corporation; (2) Mr. Fumitoshi Mukai, Mr. Hidemasa Kobayashi, Mr. Keiji Aota from Daiki Ataka; (3) Mr. Kazuyuki Hayama and Mrs. Yuki Yanamoto from K. K. Satisfactory International Corporate Environmental Solutions. Thành phần tham dự phía Khoa CN & QL Môi trường gồm có TS. T. T. M. Diệu, TS. L. T. K. Oanh, TS. P. T. Anh, ThS. N. K. Thanh, ThS. L. M. Trường, ThS. T. T. Trang, ThS. H. P. N. Thảo, KS. H. V. Phước.
 • Trần Thị Mỹ Diệu tham dự Seminar for Eco-town Managers in Kitakyushu, Nhật, từ 13-19/10/2013.
 • Tổ chức “Workshop for Waste management system collaboration between Ho Chi Minh City and Surabaya City” ngày 17 tháng 12 năm 2013, tại Đại học Văn Lang với sự tham gia của 5 thành viên đến từ Sepuluh Nopember Institute of Technology (Surabaya, Indonesia); 2 thành viên đến từ Hitachi Zosen, Nhật; giám đốc Chương trình môi trường toàn cầu GEC (Global Environmental Centre Foundation), 3 thành viên từ Satisfactory Internaitional, Nhật; 5 thành viên từ Trung tâm ETM và toàn thể giảng viên cơ hữu của Khoa. TS. Trần Thị Mỹ Diệu trình bày tham luận “Status of municipal solid waste management system in Ho Chi Minh City).

Năm 2014

 • Tiếp nhận và hướng dẫn 1 sinh viên từ Khoa Công nghệ Môi trường, Đại học Wageningen, Hà Lan (Yunlu Fu) thực hiện luận văn thạc sĩ đề tài “Rainwater harvesting system for urban poor: assessment of feasibility and options for Ho Chi Minh City” từ 11/11/2013 đến 11/1/2014.
 • Nguyễn Trung Việt, TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai, TS. Trần Thị Mỹ Diệu và ThS. Lê Minh Trường tham gia Khóa Tập huấn về Nghiên cứu sản xuất Biogas tại Nhật trong thời gian từ ngày 15/4/2014 đến ngày 20/4/2014 do K. K. Satisfactory International tài trợ.
 • Lê Minh Trường tham gia Khóa đào tạo ngắn hạn về Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt tại Hàn Quốc từ ngày 23/4/2014 đến ngày 30/4/2014.
 • Lê Thị Kim Oanh, ThS. Lê Minh Trường, ThS. Hồ Phùng Ngọc Thảo, KS. Hà Vĩnh Phước và KS. Huỳnh Tấn Lợi tham dự Tập huấn về “Greenhouse Gas Emissions Measurement – Reporting and Verification in Ho Chi Minh City”, do Văn Phòng Biến đổi Khí hậu Tp. HCM tổ chức, ngày 14/5/2014-15/5/2014.
 • Tổ chức trao đổi học thuật ngày 21/5/2014 với chủ đề “Thu hồi khí phát điện từ chất thải rắn có khả năng phân hủy sinh học” với sự tham gia của các chuyên gia từ K . K International Satisfactory, Nhật, các giảng viên cơ hữu, học viên cao học và sinh viên của Khoa với ba bài tham luận do giảng viên Khoa trình bày.

Các chương trình hợp tác quốc tế là cơ hội và là điều kiện để giảng viên và sinh viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia của các nước, là động lực để cả thầy và trò cố gắng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực bản thân và cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu của Văn Lang.

Một số bài tham luận và bài trình bày của các GV Khoa tại các hội thảo - hội nghị trong nước:

 1. T. M. Diệu, Suwalee Changdrkrang, A. P. Annachhatre (2000), Khử nitrate bằng thiết bị sinh học kết hợp với quá trình thẩm tách dùng màng lọc Chitosan, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ về Môi trường khu vực phía Nam, TP. HCM, ngày 6/6/2000, pp. 398-409.
 2. Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga, Lê Văn Khoa (2003), Đánh giá hệ thống văn bản, luật lệ và quy định bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp khu chế xuất, Kỷ yếu Hội thảo chuyên đề Quản lý môi trường khu công nghiệp, Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2003, pp. 1-25.
 3. Nguyễn Trung Việt và Trần Thị Mỹ Diệu (2003), hiện trạng phát triển công nghiệp Ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các vấn đề về môi trường, Kỷ yếu Hội thảo Công nghiệp và Môi trường: Hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, ngày 7/11/2003, Biên Hòa, Đồng Nai, pp. 1-14.
 4. Phạm Thị Anh và Trần Thị Mỹ Diệu (2003), Quản lý môi trường trong công nghiệp: quá trình và phát triển, Kỷ yếu Hội thảo Công nghiệp và Môi trường: Hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, ngày 7/11/2003, Biên Hòa, Đồng Nai, pp.15-29.
 5. Trần Thị Mỹ Diệu và Nguyễn Trung Việt (2003), Khu công nghiệp sinh thái: Khái niệm cơ bản và kinh nghiệp của các nước, Phương pháp luận xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Công nghiệp và Môi trường: Hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, ngày 7/11/2003, Biên Hòa, Đồng Nai, pp. 30-51.
 6. Trần Thị Mỹ Diệu, Hứa Quyết Thắng và Nguyễn Trung Việt (2003), Chất Thải Công Nghiệp Của KCN Biên Hòa 1: Tiềm năng xây dựng trung tâm trao đổi chất thải công nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo Công nghiệp và Môi trường: Hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, ngày 7/11/2003, Biên Hòa, Đồng Nai, pp. 97-104.
 7. Phan Thu Nga, Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trung Việt (2003), Mô Hình Khu Công Nghiệp Sinh Thái: Tiêu chí xây dựng và khả năng ứng dụng đối với khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2, Kỷ yếu Hội thảo Công nghiệp và Môi trường: Hướng đến phát triển khu công nghiệp sinh thái, ngày 7/11/2003, Biên Hòa, Đồng Nai, 105-.
 8. L. Hương, N. V. Hùng, C. V. Chương và T. T. M. Diệu (2004), Hiện trạng phát triển ngành nuôi tôm Ở Việt Nam: Các vấn đề môi trường, Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ xử lý chất thải vùng nuôi tôm tập trung, ngày 5/3/2004, TP. Hồ Chí Minh, pp. 1-9.
 9. V. Hùng, C. V. Chương và T. T. M. Diệu (2004), Xử lý nước thải vùng nuôi tôm tập trung bằng phương pháp hóa lý, Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ xử lý chất thải vùng nuôi tôm tập trung, ngày 5/3/2004, TP. Hồ Chí Minh.
 10. Nguyễn Trung Việt và Trần Thị Mỹ Diệu (2004), Công nghệ tổng hợp xử lý nước thải nuôi tôm: định hướng nghiên cứu, Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ xử lý chất thải vùng nuôi tôm tập trung, ngày 5/3/2004, TP. Hồ Chí Minh.
 11. Nguyễn Hồng Quang. Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tường Nhã, Đỗ Văn, Lê Thị Kim Oanh và Trần Thị Mỹ Diệu (2004), Hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn Quận 4, Kỷ yếu Hội thảo Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 4, ngày 24 tháng 12 năm 2004, TP. Hồ Chí Minh, pp. 1-16.
 12. Trần Thị Mỹ Diệu (2004), Phương án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn Quận 4, Kỷ yếu Hội thảo Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 4, ngày 24 tháng 12 năm 2004, TP. Hồ Chí Minh, pp. 17-21.
 13. Trần Thị Mỹ Diệu, Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Trung Việt (2004), Phát triển khu công nghiệp thân thiện môi trường từ khu công nghiệp hiện hữu: Nội dung và các bước thực hiện, Kỷ yếu Hội thảo Khu công nghiệp thân thiện môi trường, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, ngày 8/12/2004, Biên Hòa, Đồng Nai.
 14. Trần Thị Mỹ Diệu và Nguyễn Trung Việt (2004), Quy hoạch, thiết kế, xây dựng và phát triển khu công nghiệp thân thiện môi trường, Kỷ yếu Hội thảo Khu công nghiệp thân thiện môi trường, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, ngày 8/12/2004, Biên Hòa, Đồng Nai.
 15. Trần Thị Mỹ Diệu, Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Trung Việt (2004), Quản lý khu công nghiệp thân thiện môi trường, Kỷ yếu Hội thảo Khu công nghiệp thân thiện môi trường, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, ngày 8/12/2004, Biên Hòa, Đồng Nai.
 16. Trần Thị Mỹ Diệu (2004), Mô hình hệ công nghiệp thực phẩm không có chất thải: Ứng dụng Thuyết Sinh thái Công nghiệp, Kỷ yếu Hội thảo Khu công nghiệp thân thiện môi trường: hiện trang và triển vọng, TP Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2004, pp. 61-65
 17. Trần Thị Mỹ Diệu (2005), Xác định thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp: câu hỏi của các nhà nghiên cứu và quản lý, Kỷ yếu hội thảo “Quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại TP. Hồ Chí Minh”.
 18. Trần Thị Mỹ Diệu (2006), Phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái từ khu chế xuất Linh Trung 1: Cơ hội và thách thức, Kỷ yếu hội thảo “Xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái: nghiên cứu điển hình tại Khu Chế Xuất Linh Trung 1, ngày 26/07/2006, TP. Hồ Chí Minh, pp. 55-65.
 19. Trần Thị Mỹ Diệu và Phan Thu Nga (2007), Mô hình KCNST: tiềm năng phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Thực trạng đầu tư và các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh” do HEPZA tổ chức ngày 18/5/2007 tại TP.Hồ Chí Minh, trang 99-112.
 20. Tran Thi My Dieu, Thai Tu Linh, Huynh Ngoc Phuong Mai, Nguyen Trung Viet (2007), Eco-Industrial Cluster: a case study at KMC Tapioca Starch Co. Ltd. Vietnam, Kỷ Yếu hội thảo “Phát triển cụm công nghiệp sinh thái cho ngành chế biến tinh bột mì ở Việt Nam”, ngày 28-29/8/2007, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, pp. 1-16.
 21. Trần Thị Mỹ Diệu (2007), Phương pháp luận xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp, Hội thảo chuyên đề phục vụ đề tài nghiên cứu “Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải rắn công nghiệp”, ngày 9/5/2007, TP. Hồ Chí Minh.   
 22. Trần Thị Mỹ Diệu (2008), Nguồn phát sinh, thành phần và khối lượng chất thải công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp, tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang, ngày 22 tháng 7 năm 2008, trang 3-20.
 23. Nguyễn Ngọc Châu và Trần Thị Mỹ Diệu (2008), Hiện trạng hệ thống quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: các vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp, tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang, ngày 22 tháng 7 năm 2008, trang 21-30.
 24. Trần Thị Mỹ Diệu (2008), Hiện trạng mức phí xử lý chất thải doanh nghiệp phải trả, Kỷ yếu Hội thảo Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp, tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang, ngày 22 tháng 7 năm 2008, trang 31-45.
 25. Trần Thị Mỹ Diệu và Hoàng Quốc Hùng (2008), Đánh giá tiềm năng sử dụng một số loại vật liệu bao bì thân thiện môi trường thay thế túi nilon trên thế giới và tại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo “Đề xuất các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi nilon tại TP. Hồ Chí Minh hướng đến xã hội tiêu thụ bền vững – Proposng solutions for plastic bags using redcution in Ho Chi Minh City aiming at a sustainable consumption society, do Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Tái chế chất thải TP. HCM tổ chức ngày 26/8/2008.
 26. Nguyễn Trung Việt (2009), Hiện trạng và khó khăn trong vấn đề quản lý rác bao bì nhựa và giấy ở TP. Hồ Chí Minh, Bài trình bày tại Hội thảo Quản lý rác bao bì nhựa và giấy ở TP. Hồ Chí Minh, do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/8/2009.
 27. Nguyễn Trung Việt và Phan Thu Nga (2009), Khu công nghiệp sinh thái, tham luận tại Hội thảo Tầm nhìn đô thị sinh thái, Tây Ninh 11/5/2009.
 28. Trần Thị Mỹ Diệu và Hoàng Quốc Hùng (2009), Một số giải pháp thúc đẩy việc thu hồi phế liệu giấy và nhựa, Bài trình bày tại Hội thảo Quản lý rác bao bì nhựa và giấy ở TP. Hồ Chí Minh, do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/8/2009.
 29. Lê Văn Khoa, Trần Thị Mỹ Diệu, Lý Khánh Tâm Thảo, Hoàng Quốc Hùng (2009), Đô thị-Công nghiệp sinh thái: Khái niệm, kinh nghiệm của các nước và bài học đối với Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo chuyên gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh”, trang 1-32, do Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Văn Lang tổ chức ngày 26/10/2009.
 30. Hoàng Quốc Hùng, Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Mai và Phạm Thanh Trực (2009), Hiện trạng phát triển công nghiệp và các hoạt động bảo vệ môi trường của khu công nghiệp Tân Bình và cụm dân cư xung quanh, Kỷ yếu hội thảo chuyên gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh”, trang 33-55, do Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Văn Lang tổ chức ngày 26/10/2009.
 31. Trần Thị Mỹ Diệu, Lý Khánh Tâm Thảo, Hoàng Quốc Hùng, Phan Thu Nga (2009), Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái phát triển từ khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu: nghiên cứu điển hình tại KCN Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu hội thảo chuyên gia “Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh”, trang 56-76, do Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Văn Lang tổ chức ngày 26/10/2009.
 32. Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga, Hoàng Quốc Hùng, Lý Khánh Tâm Thảo (2009), Phát triển khu công nghiệp và đô thị theo hướng sinh thái: Một trong những giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, trang 38-54.
 33. Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Cửu Đỉnh, Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Châu, Võ Thanh Huỳnh Anh và Trần Phi Hùng (2009), Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, do Sở KH&CN TP. HCM và Sở TN&MT TP. HCM tổ chức ngày 25/12/2009, trang 88-99.
 34. Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga, Hoàng Quốc Hùng, Trần Thanh Hồng (2009), Xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái: nghiên cứu điển hình tại KCX Linh Trung, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, do Sở KH&CN TP. HCM và Sở TN&MT TP. HCM tổ chức ngày 25/12/2009, trang 378-389.
 35. Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga, Hoàng Quốc Hùng, Lý Khánh Tâm Thảo, Lê Văn Khoa, Phạm Thanh Trực, Hoàng Anh Tú, Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Mộng Diễm (2009), Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, do Sở KH&CN TP. HCM và Sở TN&MT TP. HCM tổ chức ngày 25/12/2009, trang 390-406.
 36. Lê Thị Kim Oanh, Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Mộc Đức, Trần Quang Tuyên (2009), Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học từ hỗn hợp chất thải rắn hữu cơ và chuyển đổi động cơ máy phát điện chạy diesel sang động cơ chạy hỗn hợp biogas và diesel, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, do Sở KH&CN TP. HCM và Sở TN&MT TP. HCM tổ chức ngày 25/12/2009, trang 347-357.
 37. Lê Văn Khoa, Phan Thị Anh Thư, Võ Thanh Hằng, Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Cảnh Lộc, Lê Thu Nga, Nguyễn Ngọc Trang, Trần Thị Mỹ Diệu, Võ Thị Xuân Hồng, Ung Thị Xuân Hương (2009), Đề xuất các giải pháp giảm thiểu việc sử dụng bao bì nylon tại TP. HCM: Hướng đến xã hội tiêu thụ bền vững, Kỷ yếu Hội nghị Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên 2006-2009, do Sở KH&CN TP. HCM và Sở TN&MT TP. HCM tổ chức ngày 25/12/2009, trang 124-133.
 38. Nguyễn Thị Phương Loan, Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trung Việt (2009), Khu công nghiệp sinh thái kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị bàn tròn quốc gia lần thứ 4 về sản xuất và tiêu thụ bền vững (ngày 8-9/10/2009), tại thành phố Huế.
 39. Nguyễn Thị Phương Loan, Trần Thị Mỹ Diệu và Nguyễn Trung Việt (2011), Mô hình khu công nghiệp sinh thái: kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam, Hội nghị bàn tròn Quốc gia về Sản xuất và tiêu thụ bền vững, tổ chức ngày 26-27/5/2011.
 40. Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Ngọc Phương Mai, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thùy Như, Hà Vĩnh Phước, Đặng Huyền Châu và Hồ Phùng Ngọc Thảo (2011), Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá khả năng phân hủy sinh học và tiêu chuẩn chất lượng bào bì thân thiện môi trường, Kỷ yếu Hội thảo “Bao bì thân thiện môi trường: quy trình thí nghiệm đánh giá khả năng phân hủy sinh học”, do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 19/10/2011.
 41. Lê Thị Kim Oanh (2011), Phương pháp đánh giá và tiêu chuẩn đánh giá túi phân hủy sinh học, Kỷ yếu Hội thảo “Bao bì thân thiện môi trường: quy trình thí nghiệm đánh giá khả năng phân hủy sinh học”, do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 19/10/2011.
 42. Trần Thị Mỹ Diệu, Huỳnh Ngọc Phương Mai, Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Thùy Như, Hà Vĩnh Phước, Đặng Huyền Châu và Hồ Phùng Ngọc Thảo (2011), Cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí và quy trình đánh giá bao bì thân thiện môi trường trong điều kiện Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Túi nilông thân thiện môi trường: Tiêu chí và phương pháp đánh giá”, do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 15/12/2011.
 43. Nguyễn Trung Việt (2011), Công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tại TP. Hồ Chí Minh, bài trình bày tại Hội thảo Quản lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại TP. HCM, do FORCEBEL, Buycksan Engineering Co. Ltd, Korea Environment Corporation, IET, IMHOEN tổ chức ngày 4/11/2011, tại TP. HCM
 44. Phạm Thị Anh và Trần Thị Mỹ Diệu (2012), Cơ hội và thác thức trong bảo vệ môi trường kênh rạch ở TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của cộng đồng: trường hợp nghiên cứu ở kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông, kênh rạch với sự tham gia của cộng đồng do Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và UBMTTQ Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/8/2012, tại TP. Hồ Chí Minh.
 45. Trần Thị Mỹ Diệu, Phan Thu Nga, Hoàng Quốc Hùng, Lý Khánh Tâm Thảo, Lê Văn Khoa (2012), Mô hình đô thị công nghiệp-sinh thái: cơ sở khoa học đề xuất áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh (the Model of Eco-industrial Town: the Proposed Scientific Basis applied for Ho Chi Minh City), Hội nghị thường niên Hiệp hội các khu công viên khoa học Châu Á lần thứ 16: Công viên Khoa học và Kinh tế Xanh (Book of Abstracts: the 16th Asian Science Park Association Annual Conference: Science Parks toward Green Economy), 24-26 October 2012, pp. 39-40 (English Abstract) and pp. 44-64 (Vietnamese)
 46. Bùi Thanh Hương, Nguyễn Lê Hồng Nhung, Trần Thị Mỹ Diệu, Đặng Thị Ngọc Yến, Hoàng Tiến Cường (2013), Khảo sát ảnh hưởng của xúc tác bazờ đối với quá trình phân hủy túi nylon rác thải Việt Nam, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ VII, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ (Journal of Catalysis and Adsorption), Hội xúc tác và Hấp phụ Việt Nam, T2. (No 3), 69-75, ISSN 0866-7411.
 47. TS. Nguyễn Trung Việt (2015), Nghiên cứu kết hợp quá trình sinh học kỵ khí và hiếu khí trong việc tái sinh năng lượng và tái sử dụng chất hữu cơ từ chất thải rắn thực phẩm, Hội thảo Khoa học công nghệ trong lĩnh vực môi trường (trong khuôn khổ Hội nghị Môi trường toàn quốc lần IV), ngày 29-30/9/2015 tại Hà Nội.
 48. GVC. TS. Lê Thị Kim Oanh (2016), Giới thiệu về mục tiêu nghiên cứu và nội dung thực hiện, Hội thảo Chuyên gia Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến khí hậu (trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh), 14/4/2016, tại Trường Đại học Văn Lang
 49. GVC. TS. Lê Thị Kim Oanh (2016), Hiện trạng dân nhập cư, dân số thành phố và cơ sở hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo Chuyên gia Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến khí hậu (trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh), 14/4/2016, tại Trường Đại học Văn Lang
 50. GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu (2016), Tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, Hội thảo Chuyên gia Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến khí hậu (trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh), 14/4/2016, tại Trường Đại học Văn Lang
 51. GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu (2016), Hệ thống tiêu chí đánh giá khu công nghiệp xanh, Hội thảo chuyên gia Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh: cơ hội và thách thức (trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu phát triển mô hình KCN xanh trên địa bàn Tp. HCM: Trường hợp điển hình của KCX Tân Thuận),  27/5/2016. tại Trường Đại học Văn Lang
 52. GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu (2016), Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh: cơ hội và thách thức, hội thảo chuyên gia Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh: cơ hội và thách thức (trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu phát triển mô hình KCN xanh trên địa bàn Tp. HCM: Trường hợp điển hình của KCX Tân Thuận),  27/5/2016. tại Trường Đại học Văn Lang
 53. GVC. TS. Trần Thị Mỹ Diệu (2016), Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh: vai trò của doanh nghiệp, Hội thảo tham vấn ý kiến cơ sở sản xuất Phát triển khu chế xuất Tân Thuận theo mô hình khu công nghiệp xanh: vai trò của doanh nghiệp (trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu phát triển mô hình KCN Xanh trên địa bàn Tp. HCM: Trường hợp điển hình của KCX Tân Thuận), 10/6/2016, tại KCX Tân Thuận


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang