Hợp tác trong nước

Thực hiện tốt hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp/cơ sở sử dụng nhân lực thông qua việc ký kết và triển khai các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác đào tạo, cụ thể như sau:

  • Thực hiện tốt hợp tác với các Trung tâm ETM, Công ty TNHH Tư vấn Môi trường Văn Lang, Quỹ Bảo vệ Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Thoát nước Đô thị - Nhà máy Xử lý Nước thải Bình Hưng, Xí nghiệp Xử lý Chất thải Nam Bình Dương, Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc, các trung tâm tư vấn, các công ty xử lý chất thải, các khu công nghiệp,… tạo điều kiện thuận lợi trong việc gởi sinh viên tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế, thực tập tốt nghiệp cũng như giới thiệu việc làm cho sinh viên
  • Trong năm học 2015-2016, Khoa đã ký kết Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ với 7 đơn vị sau đây (minh chứng: lưu tại Khoa):

Bảng 1 Danh sách công ty ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Khoa

 TT Tên công ty
 1 Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang

Đại diện: ThS. Lâm Tuấn Qui - Tổng Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 1/1 đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

 2

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Môi trường Nhất Tinh

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Công ty

Trụ sở chính: 44-48 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 3

Công ty TNHH Nhật Anh 

Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Hiền - Giám đốc Điều hành

Trụ sở chính: 28/3 Trương Công Định, P. 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 4 Công ty TNHH Mại Tích Lũy  

Đại diện: Ông Nguyễn Thiên Nghĩa - Giám đốc Công ty

Trụ sở chính: 131/6 Thích Quãng Đức, P. 14, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

 5 Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Khang Thịnh

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Diễm - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 594/83 Nguyễn Kiệm, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

6 Công ty TNHH Môi trường - Công nghệ Công Thành

Đại diện: Ông Nguyễn Duy Cường - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM

 7 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Môi trường An Phát 

Đại diện: Bà Ngô Thị Thanh Bình - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 24/22 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 

Bên cạnh đó, việc chú trọng, thực thi, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường trong những năm qua đã góp phần đào tạo một đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng và đóng góp đáng kể về mặt khoa học môi trường, mở ra những hướng nghiên cứu và ứng dụng mới đặc biệt về công nghệ sinh học kỵ khí sử dụng thiết bị UASB trong xử lý nước thải, công nghệ hóa học và hóa lý trong thu hồi, tái chế và xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, thu hồi khí biogas và sản xuất compost từ chất thải hữu cơ, áp dụng thuyết hiện đại hóa hệ sinh thái và sinh thái công nghiệp trong quản lý và phát triển công nghiệp bền vững, phát triển mô hình đô thị-công nghiệp sinh thái, kết hợp giữa kiến trúc đô thị và quy hoạch môi trường trong phát triển đô thị sinh thái, áp dụng các giải pháp công nghệ và quản lý trong tìm kiếm các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để có kinh phí thực hiện đề tài, các giảng viên phải chuẩn bị đề cương tham gia các vòng sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Sau khi qua vòng sơ tuyển, giảng viên viết đề cương chi tiết và bảo vệ trước Hội đồng Khoa học của Sở/Ngành liên quan. Sau khi đề cương chi tiết đã được Hội đồng chấp thuận và hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng, giảng viên sẽ triển khai nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, giảng viên sẽ phải bảo về giữa kỳ, bảo vệ cấp cơ sở và bảo vệ nghiệm thu đề tài theo tiến độ đã xác định trong Hợp đồng. Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học do giảng viên Khoa thực hiện trong những năm qua được trình bày tóm tắt trong Bảng 2.

Bảng 2 Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Cấp quản lý

Nguồn kinh phí

1

Quy hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. HCM

2

Quy hoạch hệ thống hành chính quản lý chất thải rắn sinh hoạt TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. HCM

3

Quản lý nước và nước thải khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. HCM

4

Nghiên cứu xử lý chất thải rắn hữu cơ của TP. HCM bằng công nghệ bán hiếu khí

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. HCM

5

Quản lý chất thải rắn công nghiệp khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

6

Điều tra cơ bản phục vụ đề tài “quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp các tỉnh miền Đông Nam Bộ”

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

7

Đánh giá hiện trạng và dự báo những vấn đề cấp bách về chất thải rắn sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp 9 tỉnh vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn 2001 - 2010

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

8

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các bãi chôn lấp cũ và tái sử dụng sản phẩm phân hủy cho nông nghiệp

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ, TP. HCM

9

Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại ấp Trà Cổ, Tân Bắc và Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và đề xuất phương án xử lý

Trung tâm CENTEMA

Tỉnh

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tỉnh Đồng Nai

10

Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

11

Qui hoạch môi trường tại các tiểu vùng sinh thái đặc thù của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm CENTEMA

Tỉnh

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

12

Nghiên cứu xác định các vấn đề môi trường cấp bách trong phạm vi qui hoạch môi trường vùng Đông Nam Bộ ở cấp độ tỉnh/thành phố

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

13

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương 2002

Trung tâm CENTEMA

Tỉnh

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, tỉnh Bình Dương

14

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước rò rỉ có hàm lượng COD > 50.000 mg/L tại bãi chôn lấp Gò Cát (quy mô 1 m3/ngđ)

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, TP. HCM

15

Xây dựng hướng dẫn báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án kho xăng dầu

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

16

Xây dựng bản đồ thành quả qui hoạch tổng hợp môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm CENTEMA

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

17

Nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước rò rỉ và áp dụng thử nghiệm tại bãi chôn lấp Gò Cát, Q= 400 m3/ngđ;

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

18

Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt đang hoạt động và đã đóng bãi

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

19

Lấy và phân tích các mẫu nước mặt, nước ngầm, không khí mẫu đất, khoan thăm dò địa chất tại 10 địa điểm dự kiến làm khu xử lý rác của TP.HCM

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ, TP. HCM

20

Xây dựng hệ thống xử lý nước tinh khiết

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Trường

ĐH Văn Lang

21

Công nghệ xử lý nước rò rỉ từ bãi chôn lấp

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

22

Áp dụng các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường xây dựng mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường – giai đoạn 1

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

23

Xây dựng bản đồ thành quả qui hoạch tổng hợp môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trung tâm CENTEMA

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

24

Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường bãi rác đã đóng cửa Đông Thạnh;

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

25

Nghiên cứu khả thi dự án “Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và xà bần trên địa bàn quận 10”

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Quận

Quận 10, TP. HCM

26

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu gom, xử lý rác thải ô nhiễm môi trường khu vực Phường 5&6 TP. Vũng Tàu

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

27

Áp dụng các giải pháp công nghệ và quản lý môi trường xây dựng mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường – giai đoạn 2

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

28

Nghiên cứu xử lý nước thải từ vùng nuôi tôm tập trung trong khuôn khổ dự án ARRPET 1,  hợp tác với các cơ quan, tổ chức môi trường tại các nước Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippine, Sri Lanka, Thái Lan do SIDA tài trợ

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

SIDA

29

Dự án nghiên cứu quản lý POP (bao gồm thuốc trừ sâu và PCBs), trong khuôn khổ dự án ARRPET 2, hợp tác với các cơ quan, tổ chức môi trường của các nước Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippine, Sri Lanka, Thái Lan do SIDA tài trợ;

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

SIDA

30

Nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý nước thải và phát triển bền vững cho công nghệ chế biến tinh bột mì. Dự án ARRPET do SIDA tài trợ hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Techology, Thái Lan)

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

SIDA

31

Nghiên cứu thu hồi khí bãi chôn lấp chương trình CDM

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

Nhật

32

Nghiên cứu xử lý nước thải cao su (hợp tác với công ty Japan Environment Consultants Co.; Ltd – Nhật Bản);

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhật Bản

33

Khảo sát đánh giá hiện trạng xử lý nước thải chứa kim loại nặng từ các cơ sở, xí nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

34

Điều tra cơ bản hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt Quận 1, Quận 3

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

35

Điều tra cơ bản hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt Quận 4

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

36

Điều tra nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá các thiết bị xử lý khí thải, nước thải.

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

37

Chương trình đào tạo huấn luyện quản lý chất thải rắn đô thị và chất thải rắn công nghiệp

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

38

Điều tra nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu đánh giá các thiết bị xử lý khí thải, nước thải – giai đoạn 2

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

39

Nghiên cứu điều chế polime phân hủy sinh học và khả năng ứng dụng làm bao bì tự phân hủy

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

40

Dự án “Nghiên cứu khả thi hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh”.

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

41

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khu dân cư sinh thái: nghiên cứu điển hình cho khu đô thị mới Thủ Thiêm”

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

41

Điều tra khảo sát thu thập số liệu chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại tại các cơ sở sản xuất công nghiệp: xi mạ, thuộc da trên địa bàn TP. HCM

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

42

Nghiên cứu tái sử dụng chất thải sinh học cho các thành phố thuộc khu vực Đông Nam Á hợp tác với Viện Công nghệ Châu Á, ĐH Wageningen – Hà lan, Văn phòng tư vấn chất thải về chất thải – Hà Lan, ĐH Bauhaus Weimar – Đức (Dự án Biowaste chất thải sinh học)

Trung tâm

CENTEMA

Hợp tác quốc tế

Hà Lan

43

Tái sử dụng bùn thải cho sản xuất công nghiệp và cải tạo đất nông nghiệp

Trung tâm

CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

44

Xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái: nghiên cứu điển hình tại khu chế xuất Linh Trung.

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

45

Lập dự án công trình cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà Máy Chế Biến Cao Su Bến Súc - Xí nghiệp chế biến - Công ty Cao Su Dầu Tiếng.

Trung tâm

CENTEMA

Cơ sở

Công ty Cao su Dầu Tiếng

46

Đo đạc và phân tích môi trường khí và nước.

Trung tâm

CENTEMA

Cơ sở

Công ty liên doanh American Home

47

Điều tra khảo sát xây dựng tài liệu ý tưởng dự án CDM lĩnh vực quản lý chất thải TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm

CENTEMA

Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

48

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả và giảm chi phí xử lý nước rỉ rác

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

49

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý dòng chất thải xuyên địa phận TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

50

Biowaste Reuse in South-East Asian Cities (2005-2006)

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

Hà Lan

51

Cơ sở khoa học xác định chi phí xử lý chất thải công nghiệp

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

52

Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom, vận chuyển, xử lý bùn hầm cầu trên địa bàn TP. HCM - nghiên cứu và đề xuất cơ chế quản lý

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

53

Nâng cao hiệu quả sản xuất khí sinh học biogas và ổn định dòng khí đầu vào cho máy phát điện

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

54

Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

55

Nghiên cứu quản lý bùn hầm cầu của TP. HCM. Nghiên cứu và đề xuất cơ chế quản lý

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

56

Đánh giá khả năng sinh khí và tái sinh năng lượng của bãi chôn lấp Đông Thạnh và Phước Hiệp và nghiên cứu các tác động do hoạt động của dự án thu khí và tái sinh năng lượng theo cơ chế phát triển sạch CDM đến môi trường

Trung tâm CENTEMA

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

57

Điều tra, khảo sát và đánh giá chất lượng bùn đáy sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai và đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp.

Trung tâm

ETM

Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

58

Improving Smart Urban Environmental Management - ISSUE 2

Trung tâm CENTEMA

Hợp tác quốc tế

Hà Lan

59

Integrated Sustainable Solid Waste Management in Asia – ISSOWAMA (2009-2011)

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Hợp tác quốc tế

EU

60

Khảo sát, đánh giá sự phù hơp của các hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động tại một số ngành làm cơ sở cho việc lập danh mục   khuyến khích áp dụng tại Việt Nam

Trung tâm CENTEMA

Bộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

61

Nghiên cứu đề xuất khung chính sách khuyến khích phát triển khu công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

62

Thu hồi năng lượng từ nhựa phế thải: nghiên cứu điển hình tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Trung tâm ETM

63

Nghiên cứu đề xuất tiêu chí và quy trình đánh giá khả năng phân hủy sinh học của bao bì thân thiện môi trường

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Trung tâm ETM

64

Đánh giá hiệu quả của các cụm xử lý hóa lý tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Thành

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

SONADEZI, Đồng Nai

65

Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý; mô hình thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Trung tâm ETM

66

Xây dựng quy định kiểm soát sử dụng túi ni-lông

và khuyến khích sử dụng túi thân thiện với môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Quỹ Tái chế Chất thải TP. Hồ Chí Minh

67

Báo cáo chuyên đề về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Trung tâm ETM

68

Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste from Binh Dien Market

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Hợp tác quốc tế

Công ty Hitachi Zosen, Nhật

69

Interview survey to junk buyers in Ho Chi Minh City

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Hợp tác quốc tế

National Institute for Environmental Studies, Nhật

70

Bước đầu nghiên cứu về di dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng ở TP. HCM

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Thành phố

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

71

Tham gia viết đề cương (đề tài nhánh của đề tài trực thuộc Viện Tài nguyên Môi trường): Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến ô nhiễm chất lượng môi trường các làng nghề thủ công khu vực đồng bằng sông cửu long. Đề tài cấp nhà nước, chương trình KC 08/11-15.

Khoa Công nghệ và Quản lý Môi trường

Cơ sở

Đặt hàng của Viện Môi trường và Tài nguyên

 

 


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang