Quy định, biểu mẫu, văn bản của Khoa

Các Quy định, biểu mẫu và văn bản của Khoa Môi trường và Công nghệ sinh học đang áp dụng cho sinh viên/học viện của bậc đại học và cao học được trình bày trong bảng 1 và 2. 

 

Bảng 1. Quy định, biểu mẫu và văn bản bậc đại học

Ký hiệu

Tên quy định, biểu mẫu, văn bản

Chi tiết

01

Hướng dẫn format thuyết minh đồ án môn học/khóa luận tốt nghiệp

Tải về

02

Quy định về bản vẽ thiết kế hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn

Tải về

03

Quy định về bản vẽ thiết kế hệ thống cấp nước

Tải về

04

Quy định về bản vẽ thiết kế hệ thống thoát nước

Tải về

05

Quy định về khung bản vẽ

Tải về

06

Phiếu chấm điểm bảo vệ thực tập tốt nghiệp

(Dành cho Giáo viên trong Hội đồng chấm Thực tập tốt nghiệp)

Tải về

07

Phiếu chấm điểm hội đồng

(Dành cho Giáo viên trong Hội đồng chấm tốt nghiệp)

Tải về

08

Phiếu nhận xét và chấm điểm

(Dành cho Giáo viên hướng dẫn)

Tải về

09

Phiếu nhận xét và chấm điểm

(Dành cho Giáo viên phản biện)

Tải về

21

Quy định nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp

Tải về

22

Quy định tổ chức thi giữa kỳ

Tải về

23

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Tải về

24

Quy định thực hiện đồ án môn học

Tải về

25

Quy định thực tập tốt nghiệp

Tải về

26

Quy định khóa luận tốt nghiệp

Tải về

27

Hướng dẫn format thuyết minh đồ án môn học/khóa luận tốt nghiệp

Tải về

28

Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa khóa luận tốt nghiệp

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Tải về

29

Một số quy định hoàn thiện khóa luận sau khi bảo vệ

Tải về

 

Bảng 2. Quy định, biểu mẫu và văn bản bậc Cao học

TT Tên quy định, biểu mẫu, văn bản Chi tiết

10

Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải về

CH01

Đơn đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải về

CH02

Lý lịch khoa học

Tải về

CH03

Thông tin về luận văn thạc sĩ

Tải về

CH04

Nhận xét luận văn thạc sĩ

(Dùng cho giáo viên hướng dẫn)

Tải về

CH05

Đề cử danh sách Hồi đồng chấm luận văn

Tải về

CH06

Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị bảo vệ luận văn thạc sĩ

Tải về

CH07

Bản giải trình các nội dung chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải về

11

Một số quy định trình bày thuyết minh - Đề cương luận văn thạc sĩ

Tải về

12

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

Tải về

13

Hướng dẫn format bìa luận văn thạc sĩ

Tải về

14

Phiếu chấm điểm bảo vệ đề cương luận văn

(Dành cho Giáo viên trong Hội đồng xét duyệt đề cương)

Tải về

15

Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp năm 20..

Tải về

16

Phiếu đánh giá tiến độ thực hiện luận văn

Tải về

17

Biên bản đánh giá tiến độ thực hiện luận văn

Tải về

18

Phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ

Tải về

19

Biên bản họp ban kiểm phiếu của hội đồng chấm luận văn thạc sỹ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải về

20

Biên bản họp hội đồng chấm luận văn thạc sỹ

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Tải về

 

Một số thông tin, các văn bản, quy định ... của nhà trường các bạn có thể tham khảo trong quyển Cẩm nang sinh viên hoặc vào link sau để download Cẩm nang sinh viên: 

http://www.vanlanguni.edu.vn/cam-nang-sinh-vien-2

 


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang