Đội ngũ Giảng viên cơ hữu

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường đã có 17 giảng viên cơ hữu, trong đó có 5 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 1 Giảng viên chính - Tiến sĩ, 5 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh và  2 Thạc sĩ. 

 

Bảng 1. Danh sách giảng viên cơ hữu của ngành

TT

Tên giảng viên cơ hữu

Học hàm/học vị

Ghi chú

1

Trần Thị Mỹ Diệu

Phó giáo sư, tiến sĩ

CV

2

Lê Thị Kim Oanh Phó giáo sư, tiến sĩ CV

3

Hà Thị An Phó giáo sư, tiến sĩ

CV

4

Vũ Thị Đào Phó giáo sư, tiến sĩ

CV

5

Mai Xuân Kỳ

Phó giáo sư, tiến sĩ

CV

6

Nguyễn Trung Việt

Tiến sĩ

CV

7

Nguyễn Thị Phương Loan

Tiến sĩ

CV

8

Hồ Thị Thanh Hiền Tiến sĩ

CV

9 Phan Thu Nga Tiến sĩ

CV

10

Nguyễn Quang Toại Tiến sĩ

CV

11

Hồ Phùng Ngọc Thảo

Thạc sĩ

CV

12

Dương Phạm Hùng

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

CV

13

Hà Vĩnh Phước

Thạc sĩ

CV

14

Trần Thu Trang

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

CV

15

Lê Minh Trường

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

CV

16

Huỳnh Tuấn Lợi

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

CV

 

Bảng 2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng/hợp đồng dài hạn tham gia giảng dạy của ngành

TT

Tên giảng viên thỉnh giảng

Học hàm/học vị

Ghi chú

1

Lê Thanh Hải

Giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

2

Nguyễn Kỳ Phùng

Giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

3

Lê Phi Nga

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

4

Hồ Quốc Bằng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

5

Vương Quang Việt

NCVCC, Tiến sĩ

Cao học

6

Phan Vũ Bích Hạnh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

7

Trương Thanh Cảnh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

8

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Tiến sĩ

 Đại học

9

Lê Thị Ngọc Diễm

Thạc sĩ

Đại học

10

Nguyễn Kim Chung

Thạc sĩ

Đại học

11

Hoàng Thị Oanh

Giảng viên chính, Thạc sĩ

Đại học 

12

Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Đại học 

 

Bảng 3. Danh sách chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu khoa học của ngành

TT

Tên giảng viên thỉnh giảng

Học hàm/học vị

Ghi chú

1

Shirsath

Tiến sĩ

Giám đốc kỹ thuật Công ty HCSP

2

Gerhart Braunegg

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐH Kỹ Thuật Graz, Cộng Hòa Áo

3

Irvine Kim

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐH Nanyang, Singapore

4

Huub Rijnaarts

Giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐH Wageningen, Vương quốc Hà Lan

5

Kasia la Kujawa Katarzyna Roeleveld

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Trường ĐH Wageningen, Vương quốc Hà Lan

 

Ngành Công nghệ sinh học hiện có 13 GVCH, gồm 1 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 3 Giảng viên chính - Tiến sĩ, 2 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ.

 

Bảng 3. Danh sách giảng viên cơ hữu của ngành

TT

Tên giảng viên cơ hữu

Học hàm/học vị

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Huấn

Tiến sĩ

CV

2

Cao Ngọc Minh Trang

Thạc sĩ, nghiên cứu sinh

CV

3

Võ Thị Xuyến

Tiến sĩ

CV

4

Vũ Thị Quyền

Tiến sĩ

5

Trần Thị Minh

Thạc sĩ

CV

6

Lê Quốc Tuấn

Thạc sĩ

 

Bảng 4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng/hợp đồng dài hạn của ngành

TT

Tên giảng viên thỉnh giảng

Học hàm/học vị

Ghi chú

1

Hoàng Quốc Khánh

Tiến sĩ

Cao học

2

Trần Hoàng Dũng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

3

Hoàng Nghĩa Sơn

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

4

Nguyễn Tiến Thắng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Cao học

5

Nguyễn Thị Mong

Giảng viên chính, Tiến sĩ

Đại học

6

Lê Thị Trung

Giảng viên chính, Tiến sĩ Đại học

7

Đồng Thị Thu Thanh

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đại học

8

Lê Thị Phú

Tiến sĩ Đại học

9

Dương Thị Như Hiền

Thạc sĩ Đại học

10

Trương Thế Quang

Giảng viên chính, Tiến sĩ Đại học

11

Trần Minh Tâm

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đại học

 


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang