Cán bộ nhân viên cơ hữu

Bên cạnh đội ngũ giảng viên, đội ngũ cán bộ nhân viên hỗ trợ cho hoạt động đào tạo cả hai bậc học của Khoa hiện nay gồm có: 1 Trưởng khoa, 1 Phó khoa, 2 trợ lý giáo vụ, 1 cán bộ công tác sinh viên, 1 trưởng phòng thí nghiệm, 2 chuyên viên phòng thí nghiệm được trình bày trong bảng 1.

Để phục vụ cho công tác quản lý đào tạo (đặc biệt khi thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ), quản lý sinh viên và quản lý cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, thư viện đọc và nghe nhìn, …) khoa cần 3 – 5 cán bộ quản lý có kiến thức chuyên ngành (môi trường, công nghê sinh học), có ngoại ngữ tốt (đọc, nghe và nói ở mức độ giao tiếp) và có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Hiện nay khoa có 3 cán bộ quản lý (Trưởng khoa, Phó khoa và Chủ tịch hội đồng khoa học của khoa) cần được đào tạo bổ sung và đào tạo mới 1 – 2 cán bộ. Việc đào tạo cán bộ quản lý kết hợp cả nguồn trong và ngoài nước bằng các lớp tập huấn ngắn hạn. Công tác đào tạo cơ bản cán bộ quản lý sẽ thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020, và công tác tập huấn sẽ thực hiện thường kỳ 1 – 2 năm/lần.

Bảng 1. Danh sách cán bộ nhân viên của Khoa 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh

Trưởng Khoa

Chủ tịch hội đồng khoa học của Khoa

2

PGS. TS. Ngô Thị Xuyên

Phó Khoa

3

KS. Phạm Hải Yến

Trợ lý giáo vụ

4

ThS. Phan Nguyễn Nguyệt Minh

Trợ lý giáo vụ

5

KS. Trương Mộng Diễm

Công tác sinh viên/học viên

6

ThS. Hà Vĩnh Phước

Trưởng phòng thí nghiệm Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

7

ThS. Nguyễn Thị Trà My

Chuyên viên phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học

8

ThS. Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học


Khoa Môi trường & Công nghệ Sinh học

Văn phòng Khoa: Phòng 5.04 Khối L-V

69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

80/68 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (028) 71099246

Fax: (84.8) 38369716

Email: k.mtsh@vanlanguni.edu.vn 

facebook trường ĐH Văn Lang