TIN TỨC KHOA

HOẠT ĐỘNG

§ 10/10/2018 §

Lễ Khai Giảng Khóa 24

Địa điểm: Sân Vận Động Hoa Lư, số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, Q. 1

Ξ 18/010/2018 Ξ 

Giao nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp cho K21M

Trao học bổng cho K21M

♥ 21/1 - 25/1/2019 ♥

Bảo vệ thực tập tốt nghiệp Khóa 21

Ο 31/05/2019 Ο

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Khóa 21