• Image 1

  CHÚC MỪNG 

184 SINH VIÊN

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TỐT NGHIỆP 07/2018

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

TIN TỨC KHOA

HOẠT ĐỘNG

§ 13/07/2018 §

Tập dợt cho buổi Lễ Tốt Nghiệp - K20

  • 07h30 - 9h00
  • Hội trường C001 - Cở sở 2 - Trường Đại học Văn Lang

Ο 14/07/2018 Ο

Tham dự Lễ tốt nghiệp - K20

  • Bắt đầu từ 06g30
  • Hội trường C001 - Cở sở 2 - Trường Đại học Văn Lang

Ξ 22/7/2018 Ξ 

14 sinh viên ngành Công nghệ sinh học xuất cảnh đợt 1 qua Israel để bắt đầu chương trình tu nghiệp sinh.

♥ 08/2018 ♥

Buổi trao đổi học thuật về phần mềm PCSWMM

  • Dự kiến 3/8
  • P. 203A - Cở sở 1 - Trường Đại học Văn Lang

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - JOBs

THÔNG BÁO

MÙA HÈ XANH 2018 - ĐỘI HÌNH MÔI TRƯỜNG