TIN TỨC KHOA

HOẠT ĐỘNG

Ξ 08/03/2018 Ξ

Sinh viên K20M nhận nhiệm vụ tốt nghiệp tại VP Khoa

§ 11/03/2018 §

Sinh viên K20 ôn tập "Các môn lý luận chính trị" tại C609 cơ sở 2

- K20M: 13h00 đến 15h30

- K20S: 15h30 đến 17h50

♥ 18/03/2018 ♥

Sinh viên K20 thi tốt nghiệp "Các môn lý luận chính trị"

Thời gian thi từ 7h30 - 9h00 (Phòng thi sẽ thông báo sau) tại cơ sở 1

¤ 01/06 - 13/06/2018 ¤ 

1/6/2018: 17h00 - Nọp bài Khóa luận

6/6/2018: Bảo vệ Khóa luận

13/6/2018: Nọp bài Khóa luận đã hiệu chỉnh theo góp ý của Hội đồng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - JOBs